Informácie o stave životného prostredia

2024

Január - Šaľa, Bratislava, Strážske
Február - Šaľa, Bratislava, Strážske
Marec - Šaľa, Bratislava, Strážske
Apríl - Šaľa, Bratislava, Strážske

 

2023

Január - Šaľa, Bratislava, Strážske
Február - Šaľa, Bratislava, Strážske
Marec - Šaľa, Bratislava, Strážske
Apríl - Šaľa, Bratislava, Strážske
Máj - Šaľa, Bratislava, Strážske
Jún - Šaľa, Bratislava, Strážske
Júl - Šaľa, Bratislava, Strážske
August - Šaľa, Bratislava, Strážske
September - Šaľa, Bratislava, Strážske
Október - Šaľa, Bratislava, Strážske
November - Šaľa, Bratislava, Strážske
December - Šaľa, Bratislava, Strážske
Informácia o výsledkoch kontinuálneho monitorovania za rok 2023 - Šaľa, Strážske

 

2022

Január - ŠaľaBratislava, Strážske
Február - Šaľa, Bratislava, Strážske
Marec - Šaľa, Bratislava, Strážske
Apríl - Šaľa, Bratislava, Strážske
Máj - Šaľa, Bratislava, Strážske

Jún - Šaľa, Bratislava, Strážske
Júl - Šaľa, Bratislava, Strážske
August - Šaľa, Bratislava, Strážske
September - Šaľa, Bratislava, Strážske
Október - Šaľa, Bratislava, Strážske
November - Šaľa, Bratislava, Strážske
December - Šaľa, Bratislava, Strážske
Informácia o výsledkoch kontinuálneho monitorovania za rok 2022 - Šaľa, Strážske

 

2021

Január - Šaľa, Bratislava, Strážske
Február - Šaľa, Bratislava, Strážske
Marec- Šaľa, Bratislava, Strážske

Apríl - Šaľa, Bratislava, Strážske 
Máj - Šaľa, Bratislava, Strážske
Jún - Šaľa, Bratislava, Strážske
Júl - Šaľa, Bratislava, Strážske
August - Šaľa, Bratislava, Strážske
September - Šaľa, Bratislava, Strážske
Október - Šaľa, Bratislava, Strážske
November - Šaľa, Bratislava, Strážske
December - Šaľa, Bratislava, Strážske

 

2020

Január - Šaľa, Bratislava, Strážske
Február - Šaľa, Bratislava, Strážske
Marec - Šaľa, Bratislava, Strážske
Apríl - Šaľa, Bratislava, Strážske
Máj - Šaľa, Bratislava, Strážske
Jún - Šaľa, Bratislava, Strážske
Júl - Šaľa, Bratislava, Strážske
August
Šaľa, Bratislava, Strážske
September - Šaľa, Bratislava, Strážske
Október - Šaľa, Bratislava, Strážske
November - Šaľa, Bratislava, Strážske
December - Šaľa, Bratislava, Strážske

 

2019

Január - Šaľa, Bratislava, Strážske
Február - Šaľa, Bratislava, Strážske
Marec - Šaľa, Bratislava, Strážske
Apríl - Šaľa, Bratislava, Strážske
Máj - Šaľa, Bratislava, Strážske
Jún - Šaľa, Bratislava, Strážske
Júl - Šaľa, Bratislava, Strážske
August - Šaľa, Bratislava, Strážske
September - Šaľa, Bratislava, Strážske
Október - Šaľa, Bratislava, Strážske
November - Šaľa, Bratislava, Strážske
December - Šaľa, Bratislava, Strážske