Správy z oprávnených meraní emisií

2024

Správa z merania - DAM-390 (Strážske)

 

2023

Správa z merania - DAM-390 (Strážske)
Správa z merania - LAV-27 (Strážske)
Správa z merania - Dusičnan amónny
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - UGL
Správa z merania - LAD
Správa z merania - Močovina 3 
Správa z merania - Spaľovňa
Správa z inšpekcie zhody AMS - Čpavok 4  
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina 3 
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň 
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2 (Strážske)
Správa z merania - UGL
Správa z merania - Spaľovňa 
Správa z merania - Sulfenax
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Tepláreň
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa
Správa z inšpekcie zhody AMS - AMS-KO Trnovec nad Váhom

 

2022

Správa z merania - UGL
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Močovina 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3 
Oprava protokolu z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z merania - Spaľovňa
Správa z merania - Tepláreň
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň
Správa z merania - Spaľovňa
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Kyselina dusičná 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina 3
Správa z merania - Mlynica dolomitu
Správa z merania - DAM
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z merania - Dusičnan amónny
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2 (Strážske)
Správa z merania - UGL
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Čpavok 4
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2 
Správa z inšpekcie zhody AMS - AMS-KO Trnovec nad Váhom

 

2021

Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2 (Strážske)
Správa z merania - Dusantox
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Tepláreň
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň
Správa z merania - Kyselina dusičná 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Čpavok 4
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - AMS-KO Trnovec nad Váhom
Správa z merania - UGL
Správa z merania - Expedícia DAM, DAMMAG a čpavkovej vody
 

2020

Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Difenylamín
Správa z merania - Dusantox
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Močovina 3, oprava
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Tepláreň
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2 (Strážske)
Správa z merania - Sulfenax
Správa z merania - Mlynica dolomitu
Správa z merania - LAD
Správa z merania - Kyselina dusičná 3
Správa z merania - Centrálna baliareň
Správa z merania - UGL
Správa z merania - AOCD-86
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - AMS-KO Trnovec nad Váhom 
 

2019

Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina  3, oprava
Správa z merania - UGL
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Sulfenax (reaktor)
Správa z merania - Sulfenax (sušiareň)
Správa z merania - ČOV
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - AMS-KO Trnovec nad Váhom
Správa z merania - Alkylačná linka
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z merania - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Mlynica dolomitu
Správa z merania - UGL
 

2018

Správa z merania - Kyselina dusičná 3
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z merania - Močovina 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Irganox
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň, Doplnok ku správe
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Expedícia DAM, DAMMAG, čpavkovej vody
Správa z merania - Tepláreň