Aktuality

24. 05. 2016
na ktorom 11. júna 2016 srdečne privítame zamestnancov s rodinami.  
16. 05. 2016
V rámci starostlivosti o zamestnancov s cieľom pomôcť im preklenúť obdobie dočasnej nepriaznivej životnej situácie, zlepšiť sociálne podmienky, či stabilizovať zamestnancov vybraných profesií, Duslo v roku 2015 obstaralo 23 bytov v štvorpodlažnom bytovom dome na Hlavn
20. 05. 2016
V dňoch 26. a 27. apríla 2016 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal 6. ročník veľtrhu práce Job Expo 2016, na ktorom sa druhýkrát zúčastnilo aj Duslo, a.s..
18. 05. 2016
22. apríla 2016 bolo v priestoroch Centra zdravotnej starostlivosti v Duslo, a.s. slávnostne odovzdané do užívania Zariadenie pre seniorov s denným pobytom.
20. 05. 2016
Pri príležitosti Dňa zdravia 6.4.2016 predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pán Tibor Mikuš ocenil  zdravotníckych pracovníkov. Pamätnou medailou bola ocenená aj pani Mária Gálová,  diplomovaná sestra, hlavná sestra Centra zdravotnej starostlivosti Duslo, a.s.
20. 05. 2016
28. apríla 2016 Nitriansky samosprávny kraj ocenil najlepších zdravotníkov za rok 2015. V kategórii „Iný zdravotnícky pracovník“ si cenu odniesla pani Mária Šmidová, vedúca laborantka Centra zdravotnej starostlivosti nášho podniku.
16. 05. 2016
Duslo, a.s. podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb.
16. 05. 2016
Duslo, a.s. podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb.
12. 05. 2016
Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

Stránky

Sme držiteľmi certifikátov:
 

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT