thumb

Príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy

  • 330  € resp. 400  € - sociálna výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti
  • 1000 € - maximálna suma sociálnej výpomoci pri úmrtí a iných prípadoch hodných osobitného zreteľa
  • 20 € resp. 23 € -  mesačný príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie
  • 200 € až 50% základnej tarifnej mzdy (v závislosti od počtu odpracovaných rokov) - Trinásty a štrnásty plat
  • 60 € - mesačný príplatok pre vybrané kategórie zamestnancov za všetky odpracované zmeny
  • 300 € - maximálna odmena darcom krvi
  • 450 € - maximálna odmena za prácu pri životnom a pracovnom jubileu
  • 250 € - odmena za dovŕšenie 50 a 60 rokov zamestnanca
  • Príspevok na dopravu do zamestnania

 


 

Fotogaléria