Antidegradanty

  • Dusantox® 6PPD

Dusantox® 6PPD je najpoužívanejší univerzálny antidegradant pre gumárske výrobky s vynikajúcimi antiozonačnými vlastnosťami a dlhodobým ochranným účinkom.

  • Dusantox® IPPD

Dusantox® IPPD je najefektívnejší antiozonant a výborný antidegradant gumy s kratším ochranným účinkom ako 6PPD.

  • Dusantox® 86

Dusantox® 86 je jednoduchý takmer nesfarbujúci antidegradant s antioxidačnými vlastnosťami vhodný pre všetky typy gumárskych výrobkov.

  • Dusantox® ODPA

Dusantox® ODPA je jednoduchý nesfarbujúci antidegradant s antioxidačnými vlastnosťami vhodný pre gumu aj iné polyméry.