DUHOR

Produkty horčíkovej chémie

Produkty horčíkovej chémie sa vyrábajú z domácich prírodných surovinových zdrojov.
Výrobná technológia vyvinutá v Duslo, a.s. umožňuje produkciu špeciálneho chemicky vysokočistého hydroxidu horečnatého, ponúkaného pod obchodným názvom DUHOR®.

Vysoká kvalita DUHORU je vhodná pre dve základné oblasti použitia:
• ekologicky a netoxický retardér horenia do plastov a gumárskych zmesí
• surovina pre farmaceutický priemysel

  • DUHOR® N

Surovina pre farmaceutický priemysel

  • DUHOR® N-PL/S

Retardér horenia a supresor tvorby dymu