Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel

Do tejto oblasti spotreby patrí výroba sklenných vlákien a textílií zo sklenných a syntetických vlákien. Výroba sklenných vlákien a textílií z nich patrí medzi jednu z najzaujímavejších aplikácií vinylacetátových disperzií. PVAc-disperzie sú v technológii výroby primárnych vlákien a tkaných i netkaných textílií zo sklenných vlákien, jednou zo základných zložiek apretačných kúpeľov. Bez nich by bolo vlákno roztrieštené, lámavé, krehké, málo pružné a obtiažne spracovateľné. Práve apretačný roztok dodáva vláknu jeho úžitkové vlastnosti.

Pri výrobe netkaných textílií zo syntetických vlákien, resp. iných organických vlákien z druhotných surovín sa PVAc-disperzie používajú na obdobný účel ako pri sklenných vláknach, avšak tu plnia úlohu zušľachtenia textílie, fixáciu jednotlivých vlákien, zníženie priepustnosti pre vodu, zvýšenie mechanickej odolnosti a i.

Viac informácií