Výroba kobercov

Jedným z dôležitých krokov v technológii výroby kobercov je takzvaná rubová úprava. V podstate ide o nanesenie vodou zriedeného polymérneho spojiva, alebo spojiva plneného kriedou alebo iným anorganickým plnivom, na rub kobercovej tkaniny. Táto úprava má viacero funkcií. Jednak zafixuje vlákno koberca na jeho pôvodnom mieste, umožní jeho dobré priľnutie k podkladu, zafixuje ho na mieste jeho umiestnenia a dodá mu potrebnú hmotnosť. 

Výhodou používania polyvinylacetátových disperzií Duvilax, ako spojiva pre rubové úpravy, je okrem jeho vysokej afinite ku kobercovej tkanine a plniteľnosti aj jeho zdravotná a hygienická nezávadnosť. Disperzie Duvilaxy používané pre tento účel neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky, nemajú nepríjemný zápach a po vyschnutí neuvoľňujú žiadne toxické látky do okolia.

Viac informácií