Stavebníctvo

Stavebníctvo patrí k tradičným oblastiam použitia disperzií na báze polyvinylacetátu. Uplatňujú sa v štyroch hlavných oblastiach:

  • polymérne spojivá – disperzie sa pridávajú ako jeden z komponentov polymércementových zmesí (betóny, malty, omietkové zmesi, tmely, sanačné materiály a pod.)

  • penetračné materiály – po zriedení vo vode sa používajú na napúšťanie savých podkladov pred lepením, pod omietky, stierky, samonivelizačné podlahy, pod maľovku a podobne

  • disperzné stavebné lepidlá – hotové výrobky, určené priamo na použitie.

  • stavebno-stolárske lepidlá – hotové výrobky určené na lepenie masívneho dreva, resp. drevotrieskových, alebo drevoštiepkových dosák. 

 Viac informácií