Pre domácich majstrov

Výber vhodného lepidla je podmienený predovšetkým faktormi samotných zlepovaných materiálov, ako aj podmienkami, pri ktorých sa použije. Samozrejme závisí aj od namáhania, ktorému bude zlepený materiál vystavený. Pri výbere lepidla odporúčame riadiť sa predovšetkým informáciami uvedenými na jeho etikete. V prvom rade si všímame odporučenie výrobcu na konkrétne použitie.

Univerzálne lepidlo na veľké množstvo aplikácií bude pri lepení k dosiahnutiu požadovanéh efektu vyžadovať väčšiu náročnosť, avšak ak ho nespotrebujete, určite sa v budúcnosti hodí na iné lepenie. Naproti tomu špeciálne lepidlá sú výborne prispôsobené konkrétnym požiadavkám, ale ich použitie na iný účel je problémové a neodporúčame ho.

Ku kúpe univerzálneho lepidla pristúpime vtedy ak lepená plocha bude malá. Pri lepení rozsiahlych plôch sa jednoznačne priháňame k špeciálnym lepidlám určeným iba na relatívne úzky sortiment zlepovaných materiálov. Nezabudnite, že cena lepidla nezohráva kľúčovú úlohu a v porovnaní s cenou zlepovaných materiálov býva málo významná. 

Viac informácií