Špeciálne hnojivá

Špeciálne hnojivá - VUCHT.

  • ENSIN® PLUS

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

  • DUCANIT®

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom vápnika.