Špeciálne hnojivá

Špeciálne hnojivá - VUCHT.

  • ENSIN®

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

  • DUCANIT®

Liadok vápenatý 100 % vodorozpustný pre hydropónie a kvapkové závlahové systémy výživy s obsahom 15,5 % N a 26,3 % CaO.