Drevárske lepidlá

Vinylacetátové lepidlá si už dávnejšie našli uplatnenie v drevárskej a stolárskej výrobe a to predovšetkým z dôvodu vysokej adhézie k drevu a prieniku do drevnej hmoty. V porovnaní s inými typmi lepidiel majú niekoľko významných vlastností, ktoré sú zvlášť podstatné pre túto oblasť použitia. Prvou z nich je okamžitá pripravenosť lepidla na použitie, bez zvláštnej úpravy. Lepidlo je po vytvrdnutí mäkšie a pružnejšie, ako iné drevárske lepidlá, preto prakticky vôbec nespôsobuje otupovanie nástrojov pri obrábaní zlepených dielcov. Práca s lepidlom je po zdravotnej stránke nezávadná, lebo lepidlo neobsahuje žiadne škodlivé rozpúšťadlá. Nezanedbateľnou je univerzálnosť použitia - rôzne typy spojov, rôzne dreviny, rôzne lepené materiály atď. 

 

Viac informácií