Granulované dusíkaté hnojivá

Obsahujú základnú živinu dusík a podľa typov hnojív môžu obsahovať aj sekundárne živiny ako horčík, vápnik a síru.

  • DASA® 26/13

Dusíkaté hnojivo s obsahom síry. Obsah dusíka je 26 % a obsah síry je 13 %.

  • DASA® H

DASA H je granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín. Obsah dusíka je 26 %, obsah síry je 13 % a obsah uhlíka z lignitu min. 0,25 %.

  • DASAMAG®

Dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka s nižším okysľujúcim účinkom pre pôdu. Horčík je v hnojive prítomný vo forme magnezitu. Obsah dusíka je 24 %, MgO 6 % a síry 10 %.

  • DASAMAG® H

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka s prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín. Obsah dusíka je 24 %, obsah síry je 10 %, obsah horčíka 6% a obsah uhlíka z lignitu min. 0,25 %.

  • DUCANIT®

Liadok vápenatý 100 % vodorozpustný pre hydropónie a kvapkové závlahové systémy výživy s obsahom 15,5 % N a 26,3 % CaO.

  • DURET® LB

Jednozložkové dusíkaté hnojivo obsahuje močovinový, pozvoľne pôsobiaci dusík. Prile sú bielej farby, povrchovo upravené, rozpustné vo vode.

  • ENSIN PLUS®

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

  • LAD 27

Dusíkaté hnojivo obsahujúce 27 % dusíka a 4,1 % celkového MgO, približne 7 % CaO celkového a 2 % CaO vodorozpustného.

  • MAGNISUL®

Dusíkaté hnojivo s obsahom vodorozpustného horčíka a síry. Obsah dusíka je 21 %, MgO 5 % a síry 11 %.

  • Močovina

Prilovaná močovina obsahuje 46% dusíka, používa sa v poľnohospodárstve a v priemysle.