Granulované dusíkaté hnojivá

Obsahujú základnú živinu dusík a podľa typov hnojív môžu obsahovať aj sekundárne živiny ako horčík, vápnik a síru.

  • DASA®

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry.

  • DASA® H

DASA H je granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín. Obsah dusíka je 26 %, obsah síry je 13 % a obsah uhlíka z lignitu min. 0,25 %.

  • DASAMAG®

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka.

  • DASAMAG® H

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka s prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín. Obsah dusíka je 24 %, obsah síry je 10 %, obsah horčíka 6% a obsah uhlíka z lignitu min. 0,25 %.

  • DUCANIT®

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom vápnika.

  • DURET® LB

Prilované dusíkaté hnojivo.

  • ENSIN® PLUS

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

  • LAD 27

Granulované dusíkaté hnojivo obsahujúce horcík a vápnik z dolomitu.

  • DusLAS

Dusíkaté hnojivo s pozvoľne pôsobiacou formou dusíka vhodné na základné hnojenie pred sejbou, prípadne prihnojenie pocas vegetácie na doplnenie výživy rastlín dusíkom a sírou.

  • Močovina

Prilované dusíkaté hnojivo s pozvoľne pôsobiacou formou dusíka