Organická chémia

  • Cyklohexylamín technický

Medziprodukt syntézy sulfénamidických urýchľovačov vulkanizácie, vo farmaceutickej výrobe, na chemickú úpravu vôd ako protikorózny prípravok, ďalej ako surovina pre výrobu cyklamátových umelých sladidiel a herbicídov.

  • Dicyklohexylamín technický

Surovina na výrobu sulfénamidických urýchľovačov vulkanizácie, ako inhibítor korózie v parných a vodných kotloch a rozvodoch, na výrobu agrochemikálií a ďalších organických látok a zmesí.

  • Difenylamín

Antioxidant v lubrikantoch a mazacích olejoch, používa sa na výrobu antioxidantov, plastov, farieb a fenotiazínov.