thumb

Respect/Kooperativa

Niekoľko druhov rizikového životného poistenia pre zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov, ktoré kryje viac druhov rizík.
Mesačné poistné: Istota  - 7,27 €, Exklusiv - 37,16 €, Rodina a deti - 1,81 € resp. 3,64 €.
Ročné poistné: Rodina - 43,64 €.

Info: www.koop.cz; guttman@respect-slovakia.sk, halaskova@respect-slovakia.sk

\\Glacier\actived$\Personálny_úsek-Oznamy_Benefity\Benefity_zamestnancov\RESPECT_Poistenie_urazove_zivotne