Softrade - Výberové konania

Spolupráca so školami

Strategickým cieľom našej spoločnosti je vytvorenie atraktívneho a perspektívneho prostredia pre mladých ľudí. V záujme dosiahnutia tohto cieľa intenzívne spolupracujeme so základnými, strednými a vysokými školami.

Materiálne a finančne podporujeme učňov a študentov technických odborov. Prevzali sme patronát nad Spojenou školou v Šali, úzko spolupracujeme s FCHPT STU v Bratislave.

Ponuku pre budúcich študentov a potenciálnych zamestnancov našej spoločnosti si môžete prezrieť v informačnom letáku.